Wandel zelf door ‘Het Bastion’

Om een goede indruk van het gebouw en de te huren ruimtes te krijgen hebben wij een virtuele tour gemaakt. U kunt vanaf de straat door het hele gebouw, inclusief de parkeerplaats en buitenruimtes lopen of ervoor kiezen alleen de (te huren) kantoren te bezoeken. Van daaruit kunt u dan wel weer het gebouw inlopen.

Met de linkermuisknop en het bewegen van de muis kunt u 360 graden rondkijken en als u met de linkermuisknop op een groene pijl klikt loopt u naar de volgende locatie. U kunt ook met het muiswiel in- en uitzoemen op de foto.

Om vanaf de straat te beginnen, kies dan de knop ‘Volledige Tour’.
Om een apart kantoor te bekijken kunt u op de plattegrond het kantoor van uw keuze aanklikken.

Tot slot kunt u de schietkelder bekijken met de knop onder die van de ‘Volledige Tour’.